Penge

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode er en kode på 20 tegn beregnet til at identificere finansielle aktører globalt. LEI er en forkortelse for det engelske Legal Entity Identifier, altså på dansk sådan omtrent en ‘Identifikation af Juridisk (finansiel) Enhed’. Meningen er grundlæggende, at alle skal kunne identificere finansielle aktører.

Systemet med LEI-koder er opfundet på et G20-møde, hvor landenes ledere blev enige om det smarte i at kunne kontrollere finansielle transaktioner internationalt. En LEI-kode svarer vel til det danske CVR, men med LEI er systemet ens over hele verden. Så alle kan identificere finansielle aktører globalt. Se hvordan på hjemmesiden Leikode.dk.

Selvfølgelig er LEI beregnet til, at myndigheder kan overvåge finansielle transaktioner, med henblik på at begrænse økonomisk kriminalitet. Men samtidig giver LEI i princippet alle og enhver mulighed for at tjekke identiteten på for eksempel en virksomhed eller en fond. Hvilket er til gavn på mange områder.

LEI-kodens 20 tegn er sammensat ‘alfanumerisk’

LEI-kodens 20 tegn er sammensat ‘alfanumerisk’, altså ved en blanding af bogstaver og tal. Dette skulle give tilstrækkeligt med muligheder for LEI-numre til at dække alle verdens virksomheder, foreninger og fonde. Hvis ikke det skulle række til, bliver fremtidige LEI-numre sikkert udvidet med et tegn eller to.

Systemet med LEI-koderne kontrolles af en instans, der kaldes for GLEIF. Denne forkortelse står for Global Entity Identifier Foundation. GLEIF giver autorisation til udstedelse af LEI-koder og kontrollerer, at reglerne overholdes. GLEIF finansieres delvist af gebyrer betalt ved udstedelse af LEI-koderne.

Dette betyder, at det kun er udstedere med officiel autorisation fra GLEIF, der kan udstede LEI-koder. I alle lande findes lokale udstedere af LEI-koder, og samtlige udstedere har autorisation fra GLEIF, og udstederne betaler gebyr til GLEIF for hver kode, der udstedes. Systemet skal jo hænge sammen også økonomisk.

Udstederne af LEI-koder kaldes på engelsk for en ‘LOU’. Dette står for ‘Local Operating Unit, altså på dansk en Lokal Operativ Enhed. Hvilket vil sige de autoriserede udstedere af LEI-koder, der findes spredt i landene over hele verden. Hermed har vi systemet sat op, sådan som det fungerer globalt.

GLEIF autoriserer LOU til at udstede LEI. Når du skal have en LEI-kode, skal du derfor have fat i en LOU, altså en Lokal Operativ Enhed. Dette betyder på mere almindeligt dansk: En autoriseret udsteder af LEI-koder. En sådan LOU finder du nemt online, hvor de forskellige udstedere præsenterer sig med priser og services.

Kig eventuelt på udstederens site efter logoet, der viser en globus, med bogstaverne LEI ved siden af, samt navnet Global Legal Entity Identifier Foundation. Dette dokumenterer udstederens autorisation. Men reelt er der vist meget ringe risiko for, at nogen skulle forsøge at udstede LEI-koder uden at have autorisation.

Selvom systemet med LEI-koderne er internationalt og gælder efter de samme regler globalt, så er priser og service ikke ens over hele verden. Heller ikke blandt danske udstedere af LEI-koder. Det kan derfor svare sig at sammenligne LOU’erne for at finde den, der er billigst og giver den bedste service til prisen.

Danske virksomheder, fonde og foreninger, der foretager internationale finansielle transaktioner, står sig utvivlsomt bedst ved at have en dansk LOU. Så er der support på dansk, og den danske LOU er inde i de danske vinkler på det finansielle. Tjek de danske LOU’er på nettet og vælg den bedste for dig.